Prof. dr Srdjan Stanković

Publications Personal page

PERSONAL INFORMATIONS

First name: Srdjan 
Last name: Stankovic 
Birth date: 1964 
Marital status: Married, 2 children (Teodora, Djordje) 
Citizenship: Montenegro

AREAS OF CURRENT INTEREST AND RESEARCH

Multimedia systems 
Digital signal processing 
Digital Electronics Devices 

TOPIC OF THE CURRENT RESEARCH

Compressive sensing 
Time-frequency analysis 
Digital watermarking

EDUCATION

PROFESSIONAL EXPERIENCE AND ACTIVITIES

OTHER ENGAGEMENT AND ACTIVITIES

EDITORIAL ACTIVITIES AND MEMBERSHIP


Reviewer in numerous international journals, including: 


 Among other:

HONORS AND AWARDS

GRANTS AND FELLOWSHIPS

Short stays (mainly one-month stays):

LANGUAGES

BIOGRAPHY

Srdjan Stanković was born 1964 in Montenegro. He received the B.S. (Hons.) degree in Electrical Engineering from the University of Montenegro, in 1988, the M.S. degree in Electrical Engineering from the University of Zagreb, Croatia, in 1991, and the Ph.D. degree in Electrical Engineering from the University of Montenegro in 1993. 
He received the Awards for first place in Montenegro in the High School Physics competitions (1981, 1982), the Award for the best student in Montenegro (1987), the Award of Montenegrin Academy of Science and Arts for scientific achievements as a young researcher (1995). 
From 1988 to 1992, he worked in the Aluminum Plant of Podgorica as a Research Assistant. In 1992 he joined the Faculty of Electrical Engineering, University of Montenegro, where he is currently a Full Professor. In the period 2007-2013, he was the Dean of the Faculty of Electrical Engineering, University of Montenegro. His interests are in Signal Processing, Multimedia Systems, and Digital electronics. During the winter semester, 2014/2015 Prof. Stankovic was on the position of Vice-Rector of the University of Montenegro 

He is a member of the Board of Directors in Montenegrin Broadcasting Company since 2004. He was the President of the Board of Directors in Montenegrin Broadcasting Company (2005-2006). 

In 1998 he spent a period of time with the Department of Informatics at the Aristotle University in Thessaloniki, supported by the Greek IKY foundation. In 1999-2000, he was on leave at the Darmstadt University of Technology, with the Signal Theory Group, supported by the Alexander von Humboldt Foundation. In 2002, he spent three months at the Department of Computer Science, the University of Applied Sciences Bonn-Rhein-Sieg, as an Alexander von Humboldt Fellow. From 2004 to 2006, he stayed several times with the E3I2 Laboratory, ENSIETA, Brest, France. From 2007 to 2010 he visited (one-month research stay) Centre for digital signal processing research at King's College London, Laboratory of mathematical methods of image processing, at Moscow State University Lomonosov, as well as GIPSA Laboratory at INP Grenoble. He spent academic 2012/2013 with the Center for Advanced Communications at Villanova University, PA. In 2014 he spent a semester with GIPSA Lab, INP Grenoble. In 2016 he stayed (one-month stays) at  the Swanson School of Engineering, University of Pittsburgh  as well as at the Heidelberg Collaboratory for Image Processing, Heidelberg University  
He has published a book "Multimedia Signals and Systems" by Springer and several textbooks on electronics devices (in Montenegrin). He co-authored three monographs on time-frequency signal analysis (in English). He published more than 280 papers, among them about 100 in the leading scientific journals in the areas of Signals, Systems and Image processing. 
In 2010, he was the Lead Guest Editor of the EURASIP Journal on Advances in Signal Processing for special issue: Time-frequency analysis and its applications to multimedia signals, as well as the Guest Editor of Signal Processing for special issue: Fourier related transforms. He was the Lead Guest Editor of the IET Signal Processing for the 2014 Special issue: Compressive Sensing and Robust Transforms. 
From 2005 to 2009 Dr. Stanković was serving as an Associate Editor of the IEEE Transactions on Image Processing. 
He is a Senior Member of the IEEE. In 2011 he was awarded by the Ministry of Science in Montenegro as the Leader of the Best Scientific Project in Montenegro.  In 2017 he got EURASIP Best Paper Award for the paper published in the Signal Processing journal.

The main scientific results of Prof. Srdjan Stankovic are:

-A new highly concentrated distribution for time-frequency signal analysis: Complex time distribution and its generalized versions

-Introducing a joint time-frequency domain in Digital Watermarking

-New algorithms for Compressive sensing

-A comprehensive study of hardware systems for time-frequency signal analysis 

In the period 2019-2021, Professor Stankovic performed the duty of Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of Montenegro in the Argentina Republic, Buenos Aires.

BIOGRAFIJA

Srdjan Stanković je rodjen 1964. godine u Plavu. Osnovnu školu završio je u Ivangradu, a gimnaziju u Titogradu. Nakon završetka i osnovne i srednje škole dobio je diplomu Luča I. U srednjoj školi je učestvovao dva puta na republičkim takmičenjima iz fizike i oba puta zauzeo prvo mjesto. Nakon odsluženja vojnog roka 1983. počeo je sa studijama na Elektrotehničkom fakultetu u Titogradu. Studije je završio 1988. godine. Bio je proglašen za najboljeg studenta Univerziteta 1987. godine. 
Postdiplomske studije je upisao 1989. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Magistarski rad je odbranio u Zagrebu 1991. godine. Doktorirao je na Univerzitetu Crne Gore 1993. godine. 
Nakon diplomiranja bio je zaposlen u Institutu Kombinata Aluminijuma u Titogradu, a od 1992. radi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. U zvanje docenta je izabran 1994. godine, u zvanje vanrednog profesora 1998. godine, a u zvanje redovnog profesora je izabran 2003. godine. 
U dva mandatna perioda od 1998-2002. godine obavljao je dužnost šefa Katedre za elektroniku na Elektrotehničkom fakultetu. Od 2002. do 2007, Prof. Srdjan Stanković je bio rukovodilac trogodišnjih Studija primijenjenog računarstva. 
U periodu od 2007. do 2013, godine, Prof. Srdjan Stanković je obavljao dužnost Dekana Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici. Tokom zimskog semestra 2014/2015 je obavljao dužnost prorektora na Univerzitetu Crne Gore.  
Nagradjen je 1995. godine od strane CANU nagradom iz fonda Petra Vukčevića, koja se dodjeljuje mladim naučnicima za postignute rezultate u naučno-istraživačkom radu. Godine 2011. je dobio nagradu Ministarstva nauke kao rukovodilac najboljeg naučnog projekta u Crnoj Gori. Rad na kome je dr Stanković jedan od tri autora je nagradjen 2017. godine od strane EURASIP udruženja kao najbolji rad publikovan u časopisu Signal Processing.
Član je Upravnog odbora Crnogorskog radio-difuznog centra od 2004. godine (jednu godinu 2005-2006 obavljao dužnost predsjednika UO).  Od 2017. godine je ponovo na poziciji predsjednika borda direktora ove kompanije.

Skupština Crne Gore ga je izabrala u martu 2018. godine za predsjednika nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje.


Tokom 1998. godine boravio je četiri mjeseca, kao stipendista Grčke vlade (IKY fondacija), na postdoktorskom usavršavanju na Fakultetu za Informatiku, Aristotel Univerziteta u Solunu, gdje se bavio problemima zaštite digitalnih podataka. 
Školsku 1999/2000 proveo je na Elektrotehničkom fakultetu u Darmstadtu, Njemačka, podržan od strane poznate Alexander von Humboldt fondacije. Tokom tog boravka izvodio je kompletnu nastavu, na predmetu Digitalni sistemi i obrada signala, studentima treće godine i imao niz predavanja za profesore i saradnike tog fakulteta. Postigao je značajne rezultate na istraživanjima vezanim za filtriranje signala u hands-free telefonskim sistemima. 
Tokom 2002. godine boravio je tri mjeseca na Univerzitetu Bonn-Rhein-Sieg, na Fakultetu primijenjenih kompjuterskih nauka. Bio je angažovan u izvodjenju nastave (u trajanju od mjesec dana na predmetu Multimediji) studentima treće godine ovog fakulteta. Tokom tog boravka bavio se istraživanjima u oblasti digitalne video tehnike. 
Od 2004. do 2008, više puta je boravio na fakultetu ENSIETA u Brestu (Francuska), INPG Univerzitetu u Grenoblu. U navedenom periodu Prof. Stanković je boravio na Kings College-u u Londonu, Lomonosov Univerzitetu u Moskvi. Akademsku 2012/2013 godinu proveo je u Centru za napredne komunikacije na Villanova Univerzitetu u Pensilvaniji, USA.   
Imenovan je za izvještača i člana komisija za odbranu doktorskih disertacija na Univerzitetu Bretagne Occidentale u Brestu i Univerzitetu u Grenoblu. Takodje, bio je član komisije za ocjenu doktorske disertacije u Islamabadu. 
Objavio je do sada više od 280 naučnih radova, od kojih oko 100 u vodećim medjunarodnim časopisima. Objavio je knjigu "Multimedia Signals and Systems" Springer 2012, tri monografije na engleskom jeziku, i kao autor ili koautor više udžbenika na našem jeziku. 
Recenzent je u značajnom broju vodećih svjetskih časopisa, medju kojima je više njih iz IEEE i IEE izdanja. 
Bio je jedan od urednika (Associate Editor) vodećeg časopisa u oblasti obrade signala IEEE Transactions on Image Processing (2005-2010), zatim 2010. godine gostujući urednik (Guest Editor) za specijalni broj poznatog evropskog časopisa: Elsevier Signal Processing, kao i vodeći gostujući urednik (Lead Guest Editor) u eminentnom časopisu EURASIP Journal on Advances in Signal Processing. Vodeći je gostujući urednik (Lead Guest Editor) za specijalni broj časopisa IET Signal Processing, štampanog 2014. godine.   
Najznačajniji naučni doprinosi Dr. Stankovića, koji su publikovani i značajno citirani u većem broju naučnih radova u vodećim svjetskim časopisima, mogu se sažeti u sljedeće kategorije:

- Teorijski doprinos vremensko-frekvencijskoj analizi signala definisanjem visoko koncentrisane distribucije sa kompleksnim argumentom vremena i njena generalizacija u klase distribucija koje obezbjedjuju idealna vremensko-frekvencijska predstavljanja. 

- Predložen je novi pristup u Digitalnom Watermarking-u zasnovan na jednodimenzionim i višedimenzionim vremensko-frekvencijskim distribucijama

-Predložen Novi algoritam za Kompresivno odabiranje (Compressive sensing)

- Razvijene su hardverske realizacije kola za vremensko-frekvencijsku analizu signala. 

 

Govori engleski, španski i francuski jezik, a posjeduje osnovno poznavanje njemačkog jezika. Posjeduje pasivno znanje ruskog jezika.

U periodu od aprila 2019. do 2021. godine profesor Stankovic je vršio dużnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Argentini, na rezidentnoj osnovi sa  sjedištem u Buenos Airesu.